3 KROKY JAK NA SETTLED STATUS VE VELKÉ BRITÁNII – NÁVOD

Sdílejte mezi přáteli:

navod-settled-status-brexit-velka-britanie-statut-usedlika

Informace a návod na získání settled status, statusu usedlíka a pre-settled status, předběžného statusu ve Velké Británii podle imigračního zákona podle Brexitu

Informace a návod na získání settled status, statusu usedlíka a pre-settled status, předběžného statusu ve Velké Británii podle imigračního zákona podle Brexitu

Co je Settled Status a Pre-settled status

Settled status, neboli “status usedlíka”, je imigrační status o který musí požádat občané zemí EU, aby mohli ve Spojeném království oprávněně pobývat. Jde o součást procesu připravený Home Office (Ministerstvem vnitra) Velké Británie – EU Settlement Scheme, který umožňuje občanům zemí Evropské unie prokázat, že žili v UK po dobu nejméně pěti let, přičemž mají nárok na settled status. Takzvaný pre-settled status (“předběžný status usedlíka”) bude uznán všem ostatním, kteří v zemi žijí méně než pět let a pro získání statusu usedlíka si budou moci zažádat později po dovršení pětiletého pobytu ve Velké Británii.

Vyřízení žádosti a udělení statusu je zcela zdarma.

Průvodce registrací v EU Settlement Scheme (status usedlíka a předběžný status usedlíka) je k dispozici ve 26 jazycích na informačním webu GOV.UK (www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations)

Lhůty pro podání žádostí o settled a pre-settled status jsou:

 1. Do 31.12.2020 pokud Spojené království opustí EU bez dohody, tzv. No deal Brexit
 2. Do 30.6.2021 pokud dojde k dohodě mezi Spojeným královstvím a EU

Jak na to: Settled Status návod

Zajištění jednoho ze statusů v Settlement scheme zahrnuje kontrolu totožnosti a vyplnění online formuláře podle následujících možností:

1. Použití aplikace EU Exit: ID document check z vašeho mobilního telefonu s operačním systémem Android, která je volně ke stažení v Google play zde: play.google.com/store/apps/details?id=uk.gov.HomeOffice.ho1&hl=en_GB. K podání žádosti přes aplikaci budete potřebovat pas s biometrickými údaji a mobilní telefon s Androidem, který podporuje NFC technologii.

Použití aplikace pro zařízení od Apple ke stažení zde: https://apps.apple.com/gb/app/eu-exit-id-document-check/id1478914184. Návod na podání žádosti včetně tipů viz. níže ↓

2. Návštěva místa, kde ověřují totožnost, tzv. ID document scanner locations, jehož seznam najdete na GOV webových stránkách zde: www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations. Pro návštěvu ověření totožnosti je nutné se předem objednat. Při návštěvě ověření vaší identity budete potřebovat biometrický pas a mobilní telefon nebo zařízení pro příjem emailu, díky kterému můžete dál pokračovat ve vyřízení vaší žádosti později v online formuláři. Aktuální informace naleznete na GOV webových stránkách zde: www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations.

UPOZORNĚNÍ – Pokud vyplníte online formulář před schůzkou ověření totožnosti, budete muset zaslat váš pas poštou do Home Office.

3. Zaslání biometrického pasu nebo občanského průkazu k oskenování do kanceláře Home Office, společně s dokumenty dokazující váš pobyt ve Velké Británii a s průvodním dopisem. Pro více informací volejte na telefonní číslo 0300 123 7379.

Návod na podání žádosti přes mobilní telefon

TIP redakce – Nejde-li vám oskenovat biometrický pas pomocí aplikace, zkuste mít váš mobilní telefon zapojený v nabíječce při dalším pokusu

Video: Jak použít aplikaci na mobilu

Video: Tipy pro podání žádosti přes mobilní telefon

Obrázkový návod pro mobilní aplikaci a online formulář

Návod na použití mobilní aplikace ve čtyřech jednoduchých krocích:

1. Fotografie vašeho pasu

2. Oskenování čipu biometrického pasu

3. Skenování obličeje

4. Fotografie obličeje

Online formulář

Po úspěšné ověření totožnosti vás aplikace přesměruje na online formulář k pokračování vyřízení žádosti. Pro přihlášení vyplníte potřebné osobní údaje. Po přihlášení uvidíte průběh vaši registrace podle náležitých sekcí.

Sekce Identity a Digital photo je díky registraci pomocí mobilního telefonu hotová a označená jako “Completed”. Zbývající tři následující sekce (Application type, Residence in the UK a Criminal conviction) je nutné tedy vyplnit v online formuláři. Pro většinu žadatelů nezabere vyplnění žádosti více než pár minut.

Otázky v online formuláři:

 • Máte dvojí národnost?
 • Měli jste někdy ještě jiné občanství?
 • Máte platnou rezidenční kartu?
 • Bylo vám někdy v minulosti uděleno povolení k pobytu na dobu neurčitou?
 • Jaká je vaše adresa v UK?
 • Byl/a jste v minulosti znám/a pod jiným jménem?
 • Máte National Insurance Number?
 • Byl/a jste v minulosti odsouzen/a za trestný čin, zatknut/a nebo čekáte na soudní přelíčení?
 • Byl jste v minulosti podporovatelem, “povzbuzovatelem” nebo účastníkem v teroristických aktivitách; válečných zločinech, nebo zločinech proti lidskosti a genocidě; extrémistické organizaci

Po kompletním vyplnění otázek v podání žádosti klikněte na “Submit answers” pro dokončení

Dále vyberete jednu z kontrolních otázek, které potvrdí vaši identitu, kterou budete možná potřebovat pro doplnění nebo změnu ve vaší žádosti. V následujícím prohlášení potvrdíte, že: Jste v UK; Vámi podané informace jsou správné; Jste rezidentem v UK podle dostupných informací a také podle informací, které můžete doplnit; Vaše odeslaná fotografie je věrohodná.

Nakonec potvrdíte, jestli jste žadatelem vy sami nebo žádáte za někoho jiného, společně s poučením o protiprávním jednání v případě nesprávnosti údajů.

Jedna ze tří variant pro udělení statusu, které se vám následně zobrazí po podání žádosti jsou:

1. You’ll be considered for settled status – Budete zvážen/a pro status trvalého pobytu, tj. status usedlíka. Stačí pouze potvrdit kliknutím na tlačítko “Submit Application”.

 • V případě, že automatizované skenování dokumentů prokazuje, že žadatel žije ve Velké Británii nepřetržitě po dobu pěti let. Zbývá pouze, aby byla žádost schválena osobou s rozhodovací pravomocí o přiznání statusu usedlíka (settled status).

2. You’ll be considered for pre-settled status – Budete zvážen/a pro pre-settled status, tj. předběžný status usedlíka

 • Pokud automatizovaný systém nenašel údaje prokazující pobyt v UK pěti let a více, ale existují záznamy za posledních šest měsíců. Žadatel má možnost doplnit údaje pro status usedlíka (settled status) nebo může přijmout tzv. předběžný status usedlíka (pre-settled status).

3. We need more evidence of your residence – Potřebujeme více důkazů o vašem pobytu

 • Dojde-li k zobrazení této zprávy, znamená to, že systém nenašel údaje o uchazeči za posledních pět let, nebo posledních šest měsíců. Žadatel má možnost předložit důkazy o pobytu v UK alespoň delší nežli šest měsíců.
Sdílejte mezi přáteli: