Historie Poole

Sdílejte mezi přáteli:

Zajímavosti z historie jednoho z nejdůležitějších přístavních míst období vrcholného středověku Velké Británie.

Pojmenování Poole pochází z Keltského slova Pol a starověké angličtiny Pool znamenající doslova “místo blízko zátoky”. Oblast byla osídlena starověkými Kelty již ve třetím století před Kristem, kteří pokračovali v osídlování oblasti z míst známých jako Maiden Castle a Badbury Rings.

V ranném středověku patřilo místo germánskému kmenu Sasů, kteří okupovali místo zátoky a využívali její zdroje v cestě za svým opevněním ve Wareham. Jako malé rybářské městečko byl Poole znám i v době osídlování oblasti Normany ze severní Francie v 11. století. To pravé obrození a obliba zátoky nastala až v dalším století, kdy Poole získal právo na jmenování starosty, první městský soud a bylo mu uděleno osvobození od mýtného a cla na některé zboží z přístavu.

Z kraje 15. století (1409) Francouzská, společně se Španělskou flotilou vyrabovali a spálili většinu města jako pomstu za Henryho Paye (známého také jako Harry Paye; Old Harry Rocks), který napadal a terorizoval jejich obchodní lodě. Přístaviště v Poole využíval jako svou hlavní pirátskou základnu k obchodu s odcizeným zlatem a jiným zbožím. Navzdory tomu se Poole rozrůstal dál a stal se největším přístavištěm v Dorsetu.

Poole se také stal velmi významným obchodním partnerem s koloniemi v Severní Americe, kdy převážnou částí obchodu představovali ryby z Newfoundlandu zásobující poptávku tehdejší katolické Evropy. Na počátku 18. století měl Poole více obchodů se Severní Amerikou, než kterýkoliv jiný anglický přístav.

Během průmyslové revoluce nadále pokračovala urbanizace okolí města. Infrastruktura města měnila podobu a staré středověké budovy byli nahrazovány novými. Devět z deseti pracovníků bylo zapojeno do práce v přístavišti, tedy drtivá většina. A ačkoli se Poole nestal vyhledávaným místem pro rekreaci jako Bournemouth, udržel si díky rychlé expanzi přilehlého okolí pověst centra obchodu a výroby.

Za druhé světové války byl Poole třetím největším nástupním místem pro vylodění operace Overlord – Den D. Sloužil jako základna dodávek zásobování spojeneckých sil v Evropě, díky čemuž se Poole a stejně tak i Bournemouth stali obětí německých náletů a bombardování.

Sdílejte mezi přáteli:
Štítky: