Historie názvu Bournemouth

Sdílejte mezi přáteli:

Historie názvu města Bournemouth a co vlastně znamená.

První zmínku o Bournemouth nalezneme v rukopisu mnicha z kostela v Christchurch. Místo popsané jako “La Bournemothe”, označil mnich v rukopisu po události nálezu 5,5 metrů velké ryby vyplavené na břeh v říjnu roku 1406. Nicméně okolí vřesovišt mezi Christchurch a Poole byla známa pod tímto názvem již delší dobu. Podle dostupných zpráv z 16. století se upřednostňovaný název oblasti jeví jako “Bourne Mouth” nebo také ve zkráceném znění “Bourne”, které se objevilo v knize The Spas of England z roku 1841 a v novinách Hampshire Advertiser v roce 1838. Cestovní průvodce publikovaný v roce 1831 zmiňuje místo jako “Bourne Cliff” a “Tregonwellův Bourne” po jeho zakladateli a prvním oficiálním obyvateli Lewise Tregonwella, který si pláž natolik zamiloval, že se v roce 1810 rozhodl ke koupi pozemků a postavení domu.

Ke konci 19. století se zdá být pojmenování lokality jako “Bournemouth” ustálené. Dvojslovný název oblasti jako “Bourne Mouth” však i nadále přetrvává a objevuje se v některých mapách a publikacích zkraje 20. století.

BOURNE

Slovo Bourne je odvozeno ze staroanglického slova burna, které v anglickém slovníku později nahradilo slovo brook – potok.

MOUTH

Mouth v názvu města, anglicky znamená ústí – ústí řeky, která se vlévá do moře.

Mapa okolí Christchurch z roku 1759

 

 

Sdílejte mezi přáteli: