6 změn v Británii od počátku koronavirusu

Sdílejte mezi přáteli:

Život ve Velké Británii se za několik málo týdnů od vyhlášení a zavedení omezení s cílem zabránění šíření koronaviru podstatně změnil. Šest zásadních věcí, které se od té doby změnily podle BBC.

Když britský premíér Boris Johnson oznámil v pondělí 23. března zavedení omezení pro všechna nepodstatná shromažďování na veřejnosti, cestování a také omezení vycházení z domovů jen v případě nejnutnějších aktivit v podobě nakupování, návštěvy lékaře apod., nikdo zatím ještě nepředpokládal a ani si nedovolil odhadnout dopady nově vzniklých omezení na britskou společnost a její okolí.

Lidé dodržují odstupy

Od vyhlášení omezení se počet testovaných s pozitivním nálezem zvýšil z 6.650 na více než 80.000. Hlavní vědecký poradce Sir Patrick Vallance zdůraznil, že sociální distancování mezi lidmi pomáhá v boji proti koronaviru. Lidé se přizpůsobují situaci a počet návštěvníků pohotovostí v nemocnicích v březnu klesl, zatímco počet hovorů tísňové linky 111 dosáhl podle NHS rekordních maxim (čtěte také: 111, 101, 112, 999 – Tísňové linky které musíte znát).

Méně se cestuje

Po oznámení zavedení omezení začalo nezanedbatelně pracujících lidí vykonávat svou práci z domu. Ačkoli tento trend začal ještě před oficiálním oznámením vládního předsedy, doprava veřejných služeb a všeobecně všech řidičů v Británii dramaticky poklesla. Ministerstvo dopravy uvádí, že v období zkraje února do začátku března klesla silniční a železniční doprava, včetně počtu pasažerů londýnského metra o 60%.

Podle analytických údajů uživatelů Google se výlety do parků a k plážím omezily v druhém týdnu od začátku omezení o 29%. Předchozí neděli to však bylo o 52% více v důsledku pěkného počasí.

Kvalita ovzduší

Výrazně se zvýšila kvalita ovzduší. Hladina znečištění oxidem dusičitým, který se uvolňuje z výfuku automobilů (NO2), klesl v porovnání s loňským rokem ve stejném období o 40%. Podle některých údajů analýzy BBC ze statistik Defry došlo na některých místech k poklesu více než o 60% – Brighton a Portsmouth.

Zvýšená poptávka benefitů

Od začátku omezení vyhlášených vládou požádalo o podporu více než 700.000 lidí, z nichž se více jak polovina přihlásila v prvních osmi dnech. Šlo o téměř desetkrát větší zájem, než v průměrném týdnu. Podle statistik žádalo nejvíce lidí právě v prvním týdnu a počty žádostí se od té doby snižují.

Nákupní zvyky

Nařízená omezení si pochopitelně vyžádala změnu spotřebitelského chování. V týdnu před začátkem omezení stouply tržby supermarketů o 44% ve srovnání s loňským rokem, z důvodu strachu spotřebitelů omezených zásob. Podle poradenské společnosti Nielsen však tržby v prvních dvou týdnech od zavedení mimořádných opatření všeobecně klesly o 7,5%. Prodej nepotravinářských výrobků v supermarketech klesl o 45%.

Zvýšený počet domácího násilí a snížení trestné činnosti

Britská národní linka domácího násilí zaznamenala nárůst hovorů o 25%, potrvdila to charitní organizace Refuge. Každý týden přijímají stovky volání o pomoc v důsledku domácího násilí. Zvýšený počet ohlášení domácího násilí zaznamenali po celém světě. Ve Španělsku došlo k nárůstu o 12%. Ve Francii to vedlo dokonce k nárůstu o 32% ohlášených případů domácího násilí.

Snížení trestné činnosti v Anglii a Walesu asi o 20%.

Pokuty udělené policií za porušení mimořádných pravidel v prvních dvou týdnech – 1084 pokut.

(Volně přeloženo a redakčně upraveno z BBC)

Sdílejte mezi přáteli:

Napište komentář