Vyberte si odkud a kam si přejete zasílat a pokračujte podle pokynů na obrazovce